Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Dôležitý oznam pre občanov ohľadom podávania daňového priznania

 Dôležitý oznam pre občanov ohľadom podávania daňového priznania

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Na čo by vlastníci nehnuteľností nemali zabúdať

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v roku 2022 vznikne, resp. ju majú tí daňovníci (fyzické alebo právnické osoby), ktorí v období od 2. 1. 2021 do 1. 1. 2022 nadobudli alebo mali vlastnícke právo k stavbe, pozemku, bytu alebo nebytovému priestoru. Ak teda daňovník nadobudol do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť v tomto období, má ako nový vlastník povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2022. Pokiaľ by napríklad fyzická osoba nadobudla nehnuteľnosť až 2. januára tohto roku, vznikne jej povinnosť podať daňové priznanie až v roku 2023.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa za rok 2022 podáva v lehote do 31. januára 2022!!!!!!!!!!

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na príslušnom tlačive správcovi dane, ktorým je obec. Daňovník v ňom nevykonáva výpočet dane, ale v priznaní uvedie všetky údaje potrebné pre jej stanovenie. Ide napríklad o výmeru bytu alebo obytnej plochy v metroch štvorcových, výmeru pozemku, či garáže. Na základe údajov z daňového priznania vypočíta správca daň a zašle daňovníkovi platobný výmer s konkrétnou výškou dane na rok 2022. Dane za nehnuteľnosti si upravuje obec a jej výšku stanovuje vo všeobecnom záväznom nariadení. Príslušné tlačivo je jednotné pre fyzické aj právnické osoby a možno ho podať osobne, poštou alebo zaslaním na e-mailovú adresu – obec@ondavskematiasovce.sk. 

Tlačivo nájdete na stránke obce: samosprava/tlaciva-obce-1/

Taktiež je potrebné do 31. 01. 2022 nahlásiť, ak niekomu uhynul pes, alebo občan už nemá psa, pretože ak do tohto dátumu zmenu nenahlási zaplatí za neho daň!!!!!!!! To isté je potrebné urobiť aj pri nadobudnutí psíka, ktorý je starší ako 6 mesiacov.

Dátum vloženia: 10. 1. 2022 14:03
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2022 14:27

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
2.10 - 8.10.2023

pondelok

        17:00

utorok             -
streda         17:00
štvrtok             -
piatok         17:00
sobota

          8:00

nedeľa         10:30 

 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda