Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

INFOKAMPAŇ PRED SPOJENÝMI VOĽBAMI

INFOKAMPAŇ PRED SPOJENÝMI VOĽBAMI 1

VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI POZOR NA FAREBNÉ ODLÍŠENIE VOLIEB AJ POČTY KRÚŽKOV.
Viac info tu...

Spojené voľby do územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Zvýšenú pozornosť by mali voliči venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať na farebné odlíšenie volieb aj počty zakrúžkovaných kandidátov.

 

 • Do volebnej miestnosti je potrebné zobrať si občiansky preukaz alebo doklad o pobyte cudzinca na preukázanie totožnosti.
 • Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu. Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz a ísť voliť do ľubovoľnej volebnej miestnosti.

 

Volebné miestnosti sa otvárajú o 7:00 hod  a zatvárajú už o 20:00 hod., nie teda o 22:00 hod.

 

Zoznam kandidátov môžu nájsť voliči na webom sídle obce, ak ho majú zriadené, na úradnej tabuli obce a na informačnej tabuli pred vstupom do volebnej miestnosti.

 

KRAJSKÉ VOĽBY MAJÚ MODRÚ FARBU

Pripomíname, že volebná schránka pre krajské voľby bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch.

 

KOMUNÁLNE VOĽBY MAJÚ  BIELU FARBU

Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

 

 • Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

 

POZOR NA POČTY KRÚŽKOV

 • Hlasovacie lístky sa upravujú krúžkovaním poradového čísla kandidáta.
 • Upozorňujeme, že ak volič neoznačí zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na poslanca, starostu, primátora alebo župana je tento hlasovací lístok neplatný.
 • Hlasovací lístok je neplatný aj v prípade, ak volič označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného kandidáta na starostu, primátora alebo župana. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.
 • V prípade, že volič označil zakrúžkovaním menej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, je hlasovací lístok platný.

HLASOVACÍ LÍSTOK MÔŽE BYŤ LEN NA PREDPÍSANOM TLAČIVE

 • Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

POZOR NA POČTY HLASOVACÍCH LÍSTKOV

 • Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
 • Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní aj v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.
 • V prípade, že sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pomýli, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových hlasovacích lístkov. Nesprávne upravené hlasovacie lístky je povinný odložiť do určenej schránky, ktorá sa bude nachádzať v každej volebnej miestnosti. Po odhlasovaní, teda vložení obálky do volebnej schránky, však už nie je možnosť požiadať o nové hlasovacie lístky

 

 COVID-19 A VOĽBY

 • Voliči majúci povinnosť zotrvať v izolácii pre infekčné ochorenie nemajú prístup do verejných miestností vrátane volebných. Ohrozili by na zdraví ostatných voličov a volebné komisie.

 

 • Voliči v izolácii či karanténe z dôvodu Covid-19 si budú môcť taktiež uplatniť volebné právo, hlasovať budú môcť na požiadanie vo svojom bydlisku do špeciálnej volebnej schránky. Žiadosť budú môcť podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h. telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

 

Dátum vloženia: 26. 10. 2022 7:35
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2022 7:40

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
2.10 - 8.10.2023

pondelok

        17:00

utorok             -
streda         17:00
štvrtok             -
piatok         17:00
sobota

          8:00

nedeľa         10:30 

 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda