Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

VÝZVA NA KOSENIE A UDRŽIAVANIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

 VÝZVA NA KOSENIE A UDRŽIAVANIE ZABURINENÝCH POZEMKOV 1

Obec Ondavské Matiašovce vyzýva majiteľov zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín, na udržiavanie čistoty na pozemkoch.

VÝZVA NA KOSENIE A UDRŽIAVANIE ZABURINENÝCH POZEMKOV

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia!

Obec Ondavské Matiašovce Vás vyzýva na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, a to na vykosenie zaburinených pozemkov a udržiavanie ich čistoty.

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás týmto k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Porušenie týchto predpisov môže byť riešené v priestupkovom konaní.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33 000 EUR za jeden ha pozemku.

Dodržiavaním čistoty všetkých pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Ondavské Matiašovce dosiahneme zlepšenie životného prostredia, zníženie množenia sa škodcov a v neposlednom rade skultúrnenie prostredia, v ktorom žijeme, čo je v záujme všetkých obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v našej obci.

Ďakujeme všetkým, ktorí dbajú v obci o životné prostredie, udržiavajú svoje pozemky, dbajú o čistotu a poriadok, o samozrejmý život v našej  obci.

 

                                                                                               Bc. Martin Mika, starosta obce

 

Výzva na kosenie a udržiavanie zaburinených pozemkov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 216.08 kB

Prílohy

Výzva na kosenie a udržiavanie zaburinených pozemkov.pdf

Výzva na kosenie a udržiavanie zaburinených pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,08 kB
Dátum vloženia: 10. 7. 2024 9:53
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2024 10:05

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
15.7. - 21.7.2024

pondelok

          7:00

utorok               -
streda            7:00
štvrtok               -
piatok             7:00
sobota

              -     

nedeľa

          8:00

        

   

 


Sväté omše na TV LUX

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:29

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda