Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad  1

Obec Ondavské Matiašovce vyzýva k zaplateniu nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad.

Obec Ondavské Matiašovce, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad /tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni OcÚ Ondavské Matiašovce alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

V ďalšom kroku obec pristúpi k zverejneniu zoznamu dlžníkov na verejne prístupnom mieste!

 

Dátum vloženia: 6. 10. 2023 11:21
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2023 12:58

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
20.5. - 26.5.2024

pondelok

          18:00

utorok              -
streda           18:00
štvrtok              -
piatok            18:00
sobota

             -

nedeľa

          10:30  

        

   

 


Sväté omše na TV LUX

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:20

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda