Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Výzva na zaplatenie nedoplatkov na daniach 1

Obec Ondavské Matiašovce vyzýva k zaplateniu nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

Obec Ondavské Matiašovce, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad, aby svoje záväzky voči obci neodkladne uhradili, najneskôr však do 31. decembra 2022, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Ondavské Matiašovce alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Dátum vloženia: 13. 12. 2022 14:51
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2022 15:37

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
29.5.- 4.6.2023

pondelok

       18:00

utorok            -    
streda        18:00
štvrtok            -
piatok        18:00
sobota

         8:00

nedeľa        10:30 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012

 

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda