#

Navigácia

Obsah

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Novozvolené obecné zastupiteľstvo:
Bc. Martin Mika (starosta),
Viera Beľušová (zástupkyňa starostu),
PhDr. Dominik Sarik,
Ing. Ľudovít Mika,
Vladimír Macko,
JUDr. Róbert Čalfa,
Jana Čurlejová,
Bohuslav Slavkovský