#

Navigácia

Obsah

Živá krížová cesta

Hlbokým duchovným zážitkom pre veriacich obce bola živá krížová cesta na Veľký piatok.

 

V 14 zastaveniach veriaci prežili silné emotívne a živé zobrazenie poslednej cesty Ježiša Krista.

 

Krížová cesta začala o 10. hodine pred budovou obecného úradu a vyvrcholila uložením Ježišovho tela do hrobu za farským kostolom. Nakoľko krížová cesta bola veľmi živým zobrazením utrpenia Ježiša Krista, veľkým prínosom na ceste viery bola pre zúčastnené deti.

 

Príprava tejto poslednej cesty bola náročná a preto poďakovanie patrí členom cirkevného zboru, členom Kazarinky, ženám, ktoré ušili nádherné odevy, duchovnému otcovi Mgr. Lipkovi, starostke obce pani Márii Mražikovej a samozrejme aj veriacim, ktorí sa tejto cesty zúčastnili.

 

Dúfame, že aj v budúcom roku sa v hojnom počte zídeme na poslednej ceste nášho Pána Ježiša Krista.