#

Navigácia

Obsah

Samospráva

 

Bc. Martin Mika starosta obce 📱 0908 837 807
 
Viera Beľušová zástupkyňa starostu  
PhDr. Dominik Sarik poslanec 📱 0907 145 353
Ing. Ľudovít Mika poslanec  
Vladimír Macko poslanec  
JUDr. Róbert Čalfa poslanec  
Jana Čurlejová poslanec  
Bohuslav Slavkovský poslanec  
     
Ing. Mgr. Mária Helmeczyová hlavný kontrolór obce