Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informácie

Fura

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2021

 

Vývoz odpadu v januári
komunálny odpad 12.1., 26.1.
nebezpečný odpad 18.1.
sklo 22.1.
zmiešané plasty 25.1.
elektroopad,
kovové obaly
26.1.

 

Program bohoslužieb

pondelok  
utorok  
streda  
štvrtok  
piatok  
sobota  
nedeľa  

FARSKÉ OZNAMY

Sväté omše na TV LUX

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 24. 1. 2021
mierny dážď 6 °C 2 °C
mierny dážď, dosť čerstvý južný vietor
vietorJ, 5.56m/s
tlak997hPa
vlhkosť89%
zrážky6.41mm

BabyBurza.sk

Facebook

 

Navigácia

Obsah

Školstvo

Základné informácie

V školskom roku 2018/2019 je ZŠ Ondavské Matiašovce  trojtriedna škola, s počtom žiakov 46, z toho 11 žiakov je toho času v zahraničí. V škole pracuje jedno oddelenie školského klubu detí, s počtom 20. V popoludňajších hodinách pracujú dva krúžky – počítačový a tanečný. Škola má dobre vybavenú počítačovú učebňu, interaktívne tabule v každej triede s pripojením na internet, školskú knižnicu a inkluzívne vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Oficiálna stránka ZŠ Ondavské Matiašovce 

 

Personálne obsadenie školy
PaedDr. Tatiana Lorincová riaditeľka školy (funkčné obdobie od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2018), triedna učiteľka žiakov 3. ročníka
Mgr. Mária Lešková triedna učiteľka žiakov 2. ročníka
PaedDr. Oľga Račková triedna učiteľka žiakov 1. a 4. ročníka
Bc. Danka Regecová vychovávateľka ŠKD
Mgr. Ľuboš Lipka vyučovanie náboženskej výchovy
Gabriela Štefaníková upratovačka
 
Rada školy

 

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia    Zvolený /delegovaný/ za
1. Katarína Košťalová predseda rodičov
2 Mgr. Mária Lešková   pedagogických zamestnancov
3. Gabriela Štefaníková   nepedagogických zamestnancov
4. Viera Beľušová   zriaďovateľa
5. PaedDr. Oľga Račková   rodičov
 
Údaje o aktivitách v školskom roku 2017/2018

 

V rámci projektu Tradície a remeslá ukryté v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta, oslovila obec Malá Domaša   našu školu, aby sa zapojila do tvorby  slohových prác o rezbároch, ako aj o miestnom rezbárovi Milanovi Goroľovi. V septembri sa konal Festival tradícií a remesiel v Malej Domaši, ktorého sa aktívne zúčastnili žiaci s príspevkami a príbehmi. Vystúpili tam deti z povodia rieky Ondavy - ZŠ Hencovce, ZŠ N. Hrabovec, ZŠ Sedliská, ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Tovarné, ZŠ S. Kajňa a ZŠ O. Matiašovce.

Na témy ôsmich vybraných remesiel spracovali deti príbehy, scénky a kresby, ktoré boli neskôr uverejnené v publikácii Príbehy dávnych remeselníkov. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala pre zúčastnené školy  prezentáciu tejto publikácie, v ktorej je  uverejnený aj príbeh Drevený jeleň od žiačky našej školy  Soni Košťálovej.

 

Škola každoročne organizuje aktivity k zdravej výžive a  proti obezite. V rámci  projektu Hovorme o jedle, pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, žiaci  a  učitelia sa  zapojili do súťažno-vzdelávacích aktivít, výtvarnej súťaže  Chutné maľovanie, či literárnej súťaže „Prečo potraviny nepatria do koša“.

 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším,  vystúpili žiaci v sále kultúrneho domu s krátkym kultúrnym programom. Starým rodičom  žiaci pripravili  malé darčeky, ktoré vytvorili na hodinách  výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Starších občanov obce sme navštívili aj v tunajšom stacionári a uctili sme si ich krátkym vystúpením a spoločným spevom ľudových piesní.

 

 V novembri   škola zorganizovala Medzinárodný týždeň školských knižníc s názvom Deň v rozprávke – zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a tvorbu záložiek do kníh  pre vopred vybratú školu zo západného Slovenska.

V decembri žiaci školy navštevujú muzikál Pesničkový Mikuláš vo Vranove n/T a organizujú vianočnú akadémiu. Do obce zavítal  Mikuláš na koči, spolu s anjelom a čertom. V predvianočnom období sa v sále kultúrneho domu konal  koncert. Na začiatku zahral na klavíri Filip Kopko,  potom vystúpili s programom deti MŠ, žiaci ZŠ a FS Kazarinka. Program bol spestrený výstavou vranovskej bylinkárky Milady Ivankovej a výstavou  detských prác z MŠ a ZŠ, či výrobkami žien zo stacionára.

 

Oživiť ľudové  tradície  bolo  cieľom obecných akcií – stavanie mája a Deň matiek, do ktorých  sa škola aktívne zapojila. Žiaci ZŠ vystúpili s krátkym ľudovým pásmom – Ako sa hrali na jar naše prastaré mamky, s  vtipnou scénkou, modernými a rómskymi piesňami a tancami. Okrem žiakov našej školy, vystúpili aj deti MŠ Ondavské Matiašovce, FS Ťaskovci a FS Kazarinka.

V školskom roku 2017/2018 sa konal aj každoročný  turnaj vo futbale a vybíjanej v areáli našej školy, kde žiaci úspešne reprezentovali. Do súťaže sa zapojili deti zo Žalobína a Slovenskej Kajne.

 

 Školský rok sa ukončil výletom na Spišský hrad a do ZOO Spišská Nová Ves. Napriek nepriaznivému počasiu, splnil očakávania detí ZŠ a MŠ – zábava, poučenie, poznávanie kultúrnych a prírodných krás východného Slovenska.

Do 1. ročníka bolo zapísaných 13 žiakov. Na slávnostnom zápise do školy vystúpili s krátkym programom žiaci 1. ročníka, ktorí  budúcich prvákom spríjemnili ich veľký deň. V septembri nastúpilo do 1. ročníka 12 žiakov.

 

Škola  sa zapojila do  zberu papiera. V jeseni  vyzbierala ZŠ 1 700 kg, MŠ  300 kg. Druhý zber (na jar)  ZŠ - 2 400 kg, MŚ – 1 000 kg papiera. Cieľom bolo upozorňovať deti a rodičov na význam zberu a recyklácie papiera a šetrenie prírodného prostredia.

 

Úspechy žiakov:

 

Žiak D. Iľko reprezentoval školu v okresnej matematickej súťaži pytagoriáda.

 

Okresná súťaž Červeného kríža  HMZ (hliadka mladých zdravotníkov) – 1. miesto žiaci 4. a 3. ročníka - S. Košťalová,  D. Iľko, E. Stanovčáková, E. Šmatková a K. Hammerová. Úspešne prezentovali svoje vedomosti o prvej pomoci pod vedením p. učiteľky Márie Leškovej.

S. Košťálová bola ocenená v súťaži  Detský výtvarný Vranov 2018 - XXVI. ročník okresnej detskej výtvarnej tvorby. Cieľom tejto súťaže je motivovať deti, aby rozvíjali svoj talent a estetické cítenie.

Za účasť v projekte Hovorme o jedle, škola získala Zlatý diplom za prezentáciu, ktorá zdokumentovala všetky aktivity o zdravom stravovaní, ktoré si žiaci a učitelia školy pripravili.

Záverom školského roka sa škola zapojila do literárno-výtvarnej súťaže Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok, pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Po návšteve kaštieľa v Humennom, dokázali žiaci zachytiť zážitky, ktoré bolo potrebné napísať a pridať kresbu. Cieľom bolo upriamiť pozornosť detí na kultúrne bohatstvo v Prešovskom kraji. Výsledky súťaže čoskoro očakávame.

 

Úspechy žiakov v súťažiach v školskom roku 2015/2016:

Žiačka Slávka Varichajová – reprezentovala školu na okresnej súťaži v prednese povesti Šaliansky Maťko a prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.

Žiačka Júlia Iľková reprezentovala školu v okresnej súťaži pytagoriáda.

Ocenenia v celoštátnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí – Eva Stanovčáková, Júlia Iľková.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom Naši susedia získal Jakub Goroľ 1. miesto.

V okresnej súťaži Detský výtvarný Vranov získal 3. miesto Daniel Iľko.

V okresnej zdravotníckej súťaži  získali 2. miesto – DMZ 1. stupeň – E. Košťalová, J. Iľková, S. Varichajová, A. Horgošová a K. Hammerová.

 

Zapojenosť do projektov:
  1. Moja prvá škola – Edulab – škola získala prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu všetkých vyučovacích predmetov a tým zatraktívnila výučbu.
  2. Viem, čo zjem – škola podporuje zdravý životný štýl žiakov, učí predchádzaniu obezite, spolupracuje s ÚVZ SR. 
  3. Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy –  námet na záložke Čítam, čítaš, čítame, Výmenu záložiek môže škola využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života v českých školách.

 

Mottom Školského vzdelávacieho programu je “Premena tradičnej školy na modernú”. Škola sa chce naďalej profilovať ako  moderná škola, využívajúca najmodernejšie technológie vo vzdelávaní, v ktorej žiaci získajú základy počítačovej gramotnosti a vedia tieto zručnosti uplatniť pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií a aktívnej účasti na vlastnom vzdelávaní (škola vlastní 3 interaktívne tabule, počítače, notebooky, zosilňovače, ktoré  získala v rámci rôznych vzdelávacích projektov).

Zároveň chceme zostať školou rodinného typu, mať na zreteli osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby, rozvíjať jeho tvorivosť, komunikatívnosť, sebapoznanie, vzdelávať ho v oblasti ľudských práv. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, aktívnej tvorbe a ochrane životného prostredia. To všetko pri vzájomnej spolupráci školy, rodiny a obecného úradu.

 

základná škola

 

História školstva

ZŠ 2008 - 2009

ZŠ 2012 - 2013