Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 9. 2023

Licenčná zmluva - Enex

Licenčná zmluva - Enex

250,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

eSYST, s.r.o.

26. 9. 2023

Licenčná zmluva - Prolex

Licenčná zmluva - Prolex

300,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

eSYST, s.r.o.

26. 9. 2023

Zmluva o dielo č. 11/2023

Zmluva o dielo č. 11/2023

42 698,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

REVIT HOUSE s. r. o.

5. 9. 2023

Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Rozvojové tímy I."

Zmluva o spolupráci 417/2023

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Úrad vlády SR

18. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_215

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_215

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

9. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

800,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Ing. Andrea Lupták,CA

4. 8. 2023

Zmluva 1110/2023/OPR o poskytnutí dotácie č

1110/2023/OPR

3 500,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Prešovský samosprávny kraj

1. 8. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

150,10 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Juraj Bilik

18. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 08 022

Zmluva č. 2023 08 022

400,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Nadácia Centra pre filantropiu

18. 7. 2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070AIK6

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Pôdohospodárska platobná agentúra

6. 6. 2023

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. D01_SEP-IMRK3-2021-004888

D01_SEP-IMRK3-2021-004888

67 530,60 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

3. 3. 2023

Dohoda o zániku zmluvného vzťahu

02032023

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

ENERGOTRADING, s.r.o.

27. 2. 2023

Dohoda č. 23_40_054_143

Dohoda č. 23_40_054_143

10 202,22 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

20. 2. 2023

Dohoda č. 23_40_054_142

Dohoda č. 23_40_054_142

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

23. 1. 2023

Dohoda č. 23/40/054/7

Dohoda č. 23/40/054/7

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

29. 12. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

131,37 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Mgr., PhD. Beáta Biliková

29. 12. 2022

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č.1/2023

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Fúra s.r.o.

15. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.2

480,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Slovak Telekom, a.s.

8. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 308/2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

Zmluva č. 308/2022

21 600,00 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23. 11. 2022

Dodatok č.N20210730001D03

Dodatok č.N20210730001D03

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

14. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

24102022-2

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Mesto Humenné

14. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

24102022

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Mesto Humenné

30. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci

O 054/2023

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

1. východoslovenská OZV, s.r.o.

18. 10. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Neuvedené

Obec Ondavské Matiašovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

14. 9. 2022

Zmluva o kúpe pozemku

Kúpna zmluva

362,54 EUR

Obec Ondavské Matiašovce

Mária Humeníková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 113

Zverejňovanie

Informácie

Program bohoslužieb
2.10 - 8.10.2023

pondelok

        17:00

utorok             -
streda         17:00
štvrtok             -
piatok         17:00
sobota

          8:00

nedeľa         10:30 

 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda