Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Odpadové hospodárstvo

Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2023 (108.62 kB)

TKO

Úroveň_vytriedenia_odpadov_2022.pdf (218.74 kB)

MODUL 265 - Komunálne a drobné stavebné odpady z obce.pdf (220.72 kB)

V roku 2022 sa nám v obci podarilo triediť komunálny odpad na úrovni 65%, čo je oproti minulému roku nárast o 22,5%.
Všetkým obyvateľom našej obce, ktorí triedia svoj odpad, patrí veľké poďakovanie.

 

Obec Ondavské Matiašovce ponúka občanom možnosť zakúpiť si plastové zberné  110 l nádoby na komunálny a separovaný odpad. Zberné nádoby si môžete zakúpiť na obecnom úrade za nákupnú cenu s DPH.

Zberné nádoby

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 (46.4 kB)

V roku 2021 sa nám v obci podarilo triediť komunálny odpad na úrovni 42,5%, čo je oproti minulému roku nárast o 12,4%.
Všetkým obyvateľom našej obce, ktorí triedia svoj odpad, patrí veľké poďakovanie.

 

Triedime

 

 

VZN o miestnom poplatku za TKO 2020 (3).pdf (525.66 kB)

Vytriedenie odpadu za rok 2020

 

Ako správne triediť odpad - leták (2.52 MB)

Alchýmia triedenie komunálneho odpadu - komplexný návod.pdf (882.06 kB)

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

V roku 2020 sa nám v obci podarilo triediť komunálny odpad na úrovni 30,1%, čo je oproti minulému roku nárast o 11,1%.
Všetkým obyvateľom našej obce, ktorí triedia svoj odpad, patrí veľké poďakovanie.
 

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemového odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1.3.2021) je podľa  mieri vytriedenosti v rozpätí od 30-40%: 22€.

V roku 2021 sa bude v obci realizovať zber triedeného komunálneho odpadu aj pre jedlé oleje a tuky. Použitý jedlý kuchynský olej môžete priebežne odovzdávať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom na Obecnom úrade. Plastové fľaše od olejov sa späť nevracajú.

Prosíme tiež občanov, ktorí vozia druhotné suroviny do zberní, aby poctivo hlásili svoje trvalé bydlisko lebo aj týmto sa obci navyšuje miera vytriedenia odpadu.

V jarnom a v jesennom období budú v obci opäť pristavené veľkokapacitné kontajnery.

ĎAKUJEME, ŽE SVOJ ODPAD TRIEDITE!

 

 

Obec

Informácie

Program bohoslužieb
2.10 - 8.10.2023

pondelok

        17:00

utorok             -
streda         17:00
štvrtok             -
piatok         17:00
sobota

          8:00

nedeľa         10:30 

 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda