Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Materská škola

História

V Ondavských Matiašovciach sa otvorila MŠ 1.9.1976. Bola zriadená v učiteľskom byte. Prvou riaditeľkou sa stala pani Marta Hermanovská, ktorá v spolupráci s bývalým ONV a MNV zariadila materskú školu. Nastúpilo 18 detí pod vedením pani riaditeľky M. Hermanovskej a učiteľky Kidalovej. Dňa 1.9.1981 sa materská škola presťahovala do novopostavenej budovy, ktorá bola vybudovaná svojpomocne v akcii „Z“. Pre veľký počet detí boli zriadené 2 triedy. Po 7-ročnej prevádzke došlo k strechy, ktorá bola opravená 30.9.1988. V školskom roku 1991/1992 bola otvorená už len jedna trieda vo veku od 3 do 6 rokov. V mesiacoch jún – august 1991 sa previedli stavebné úpravy na poschodí materskej školy. Dňa 2.9.1991 sa v týchto upravených priestoroch začali vyučovať žiaci základnej školy, a základnej školy a to v triedach. V tomto roku bola zriadená aj družina. Riaditeľkou ZŠ bola pani J. Biliková. Na prízemí ostali priestory pre prevádzku materskej školy. V školskom roku 1994/1995 došlo k zmene vo vedení. Riaditeľkou sa stala pani Janka Tomková.

Súčasnosť

Materská škola Ondavské Matiašovce je jednotriednou MŠ. V školskom roku 2018/2019 máme 15 zapísaných detí vo veku od 3 do 6 rokov.

 

Personálne obsadenie

 • Iveta Dysková
  • riaditeľka MŠ
 • Anna Bujková
  • učiteľka MŠ
 • Jolana Onofrejová
  • vedúca školskej jedálne
 • Jana Tkáčová
  • kuchárka


Rada školy

funkčné obdobie od 19. 9. 2016 do 19. 9. 2020

Členovia rady školy:

Meno a priezvisko                   Funkcia

 1. Anna Bujková                  predseda
 2. Michaela Olexiková       podpredseda
 3. Nikola Baderková
 4. PhDr. Dominik Sarik
 5. Jana Tkáčová

 

Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Ondavské Matiašovce oznamuje rodičom, že v mesiaci máji prebieha zápis detí do MŠ. Upozorňujeme rodičov 5 ročných detí, že predškolská dochádzka týchto detí je zo zákona povinná.

Zápis detí do MŠ

 

DEŇ ZEME 22.04.2022

Pani učiteľky a deti z MŠ priložili ruku k dielu a aspoň troška prispeli ku skrášleniu školského dvora a ihriska upratovaním v rámci zapojenia sa ku Dňu Zeme. No aj v priebehu školského roka pani učiteľky utvárajú základy správneho prístupu detí k ochrane ŽP, aby v nich vytvorili základy prírodovednej gramotnosti. Aby sa u deti rozvíjalo sebavedomé skúmanie reality a vysvetlení adekvátnych aktuálnej kognitívnej úrovne dieťaťa.

   Deň Zeme    Deň Zeme   Deň Zeme 

 

Mám básničku na jazýčku

Tak ako po iné roky, aj v tomto školskom roku sa deti s pani učiteľkou Bujkovou pripravovali na recitačnú súťaž Mám básničku na jazýčku. Výkony detí boli vyrovnané, preto sa porota rozhodla odmeniť všetky deti. Pani riaditeľka odovzdala každému diplom a sladkosť.

Mám básničku na jazýčku    Mám básničku na jazýčku 2

 

JESEŇ 2021

Tak, ako každé ročné obdobie, tak aj jeseň má svoje čaro. Krásne farby listnatých stromov, meniaci sa šat prírody, ale svoje miesto tu majú aj šarkany. Na to mysleli aj pani učiteľky i deti z materskej školy. Po vyhlásení „šarkaniády“ sa deti s rodičmi pustili do práce. Pomáhať pri výrobe šarkanov mohli aj starí rodičia či súrodenci. Výsledok bol prenádherný. Za ich výrobu boli všetky deti odmenené pani riaditeľkou Dyskovou. Šarkany sú teraz súčasťou jesennej výzdoby chodby MŠ. Vyvrcholením šarkaniády bola spoločná aktivita s rodičmi, a to púšťanie šarkanov na futbalovom ihrisku. Nad našimi hlavami sa vznášali šarkany rôznych farieb a veľkostí. Deti i dospelí sa vyšantili do sýtosti. Takto sa nám podarilo všetkým zúčastneným spríjemniť krásne jesenné dopoludnie.

Šarkaniáda1Šarkaniáda2Šarkaniáda3

Šarkaniáda4Šarkaniáda5Šarkaniáda6

 

Bábkové divadlo 

"Keď vyrúbete posledný strom, keď otrávite poslednú rieku, keď ulovíte poslednú rybu, prídete na to, že peniaze sa dýchať, piť ani jesť nedajú". 

Múdrosť takýchto vyjadrení nás núti zamyslieť sa nad neustálou devastáciou nášho životného prostredia. Už u tých najmenších detí v MŠ sa usilujeme o výchovu jedincov, ktorí sa budú v budúcnosti správať k prírode a ŽP citlivo a múdro. Využívame k tomu okrem iného aj rôzne hry a zážitkové učenie, ku ktorému patrí aj bábkové divadlo. Dňa 27.05.2021 sa deti zúčastnili bábkového predstavenia "Triedime odpad", ktoré nám sproatredkoval člen bábkového divadla z Piešťan.Pútavou formou plnou hier, zábavy, spevu a aktívnou účasťou detí na predstavení upevňoval vedomostí detí o triedení odpadu.

Bábkové divadlo 1Bábkové divadlo 2Bábkové divadlo 3


Veľkonočná výzdoba r. 2021

Riaditeľka MŠ pani Dysková v spolupráci s miestnym podnikateľom pánom Šmatkom a za výdatnej pomoci zamestnancov Obce Ondavské Matiašovce, vytvorili pre deti veľkonočnú výzdobu školského dvora. Na jej zhotovenie využili recykláciu starých pneumatík, čím poukázali na kreatívne využitie odpadového materiálu.
 Veľkonočná výzdoba MŠVeľkonočná výzdoba MŠ 2

V rámci príprav na blížiace sa Veľkonočné sviatky neodmysliteľne patrí aj výroba kraslíc. Nakoľko pani riaditeľka MŠ Dysková ovláda techniku písania voskom, umožnila deťom reálne vidieť túto tradičnú techniku v praxi.

Zdobenie kraslíc

Zdobenie voskom

 

Účasť v projekte

V školskom roku 2015/2016 sme ukončili účasť v projekte Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý trval 2 roky. Vďaka projektu sme obohatili vybavenie materskej školy o interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 1692 €, didaktický balíček pre MŠ (hygienické a socializačné potreby, učebné pomôcky) v hodnote 10 000 € a balíček externých pomôcok pre školský dvor v hodnote 2700 €. Program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva - Školské ovocie a zelenina.

Náš Školský vzdelávací program Všetci spolu hravo-zdravo je zameraný na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu a ochranu zdravia.

Akcie v školskom roku 2017/2018: Október - úcta k starším, Mikuláš, Vianoce, Karneval, Mám básničku na jazýčku, Zápis detí do 1.očníka, Daň matiek, Predplavecký výcvik, Oslavy MDD, Divadielko "O troch grošoch", Školský výlet, Rozlúčka s predškolákmi.

 

 

Akcie v školskom roku 2018/2019

Dňa 26.3.2019 deti z MŠ mali možnosť preukázať svoje schopnosti prednášať básničky v recitačnej prehliadke "Mám básničku na jazýčku". Za svoje výkony boli odmenené sladkosťou a tí najlepší aj omaľovánkou a diplomom.

MŠ1

Dňa 29.3.2019 sa deti zúčastnili besedy s pani policajtkou kpt. JUDr. Annou Katreničovou, ktorá im prostredníctvom rozprávkového príbehu "Zajko Becepáčik", vysvetľovania a praktických činností s deťmi sprostredkovala poznatky z dopravnej výchovy.

MŠ2

Obec

Informácie

Program bohoslužieb
2.10 - 8.10.2023

pondelok

        17:00

utorok             -
streda         17:00
štvrtok             -
piatok         17:00
sobota

          8:00

nedeľa         10:30 

 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012


VT KANAL

VT KANAL

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda