Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Materská škola

História

V Ondavských Matiašovciach sa otvorila MŠ 1.9.1976. Bola zriadená v učiteľskom byte. Prvou riaditeľkou sa stala pani Marta Hermanovská, ktorá v spolupráci s bývalým ONV a MNV zariadila materskú školu. Nastúpilo 18 detí pod vedením pani riaditeľky M. Hermanovskej a učiteľky Kidalovej. Dňa 1.9.1981 sa materská škola presťahovala do novopostavenej budovy, ktorá bola vybudovaná svojpomocne v akcii „Z“. Pre veľký počet detí boli zriadené 2 triedy. Po 7-ročnej prevádzke došlo k strechy, ktorá bola opravená 30.9.1988. V školskom roku 1991/1992 bola otvorená už len jedna trieda vo veku od 3 do 6 rokov. V mesiacoch jún – august 1991 sa previedli stavebné úpravy na poschodí materskej školy. Dňa 2.9.1991 sa v týchto upravených priestoroch začali vyučovať žiaci základnej školy, a základnej školy a to v triedach. V tomto roku bola zriadená aj družina. Riaditeľkou ZŠ bola pani J. Biliková. Na prízemí ostali priestory pre prevádzku materskej školy. V školskom roku 1994/1995 došlo k zmene vo vedení. Riaditeľkou sa stala pani Janka Tomková.

Súčasnosť

Materská škola Ondavské Matiašovce je jednotriednou MŠ. V školskom roku 2018/2019 máme 15 zapísaných detí vo veku od 3 do 6 rokov.

 

Personálne obsadenie

 • Iveta Dysková
  • riaditeľka MŠ
 • Anna Bujková
  • učiteľka MŠ
 • Jolana Onofrejová
  • vedúca školskej jedálne
 • Jana Tkáčová
  • kuchárka


Rada školy

funkčné obdobie od 19. 9. 2016 do 19. 9. 2020

Členovia rady školy:

Meno a priezvisko                   Funkcia

 1. Anna Bujková                  predseda
 2. Michaela Olexiková       podpredseda
 3. Nikola Baderková
 4. PhDr. Dominik Sarik
 5. Jana Tkáčová

 

Bábkové divadlo 

"Keď vyrúbete posledný strom, keď otrávite poslednú rieku, keď ulovíte poslednú rybu, prídete na to, že peniaze sa dýchať, piť ani jesť nedajú". 

Múdrosť takýchto vyjadrení nás núti zamyslieť sa nad neustálou devastáciou nášho životného prostredia. Už u tých najmenších detí v MŠ sa usilujeme o výchovu jedincov, ktorí sa budú v budúcnosti správať k prírode a ŽP citlivo a múdro. Využívame k tomu okrem iného aj rôzne hry a zážitkové učenie, ku ktorému patrí aj bábkové divadlo. Dňa 27.05.2021 sa deti zúčastnili bábkového predstavenia "Triedime odpad", ktoré nám sproatredkoval člen bábkového divadla z Piešťan.Pútavou formou plnou hier, zábavy, spevu a aktívnou účasťou detí na predstavení upevňoval vedomostí detí o triedení odpadu.

Bábkové divadlo 1Bábkové divadlo 2Bábkové divadlo 3


Veľkonočná výzdoba r. 2021

Riaditeľka MŠ pani Dysková v spolupráci s miestnym podnikateľom pánom Šmatkom a za výdatnej pomoci zamestnancov Obce Ondavské Matiašovce, vytvorili pre deti veľkonočnú výzdobu školského dvora. Na jej zhotovenie využili recykláciu starých pneumatík, čím poukázali na kreatívne využitie odpadového materiálu.
 Veľkonočná výzdoba MŠVeľkonočná výzdoba MŠ 2

V rámci príprav na blížiace sa Veľkonočné sviatky neodmysliteľne patrí aj výroba kraslíc. Nakoľko pani riaditeľka MŠ Dysková ovláda techniku písania voskom, umožnila deťom reálne vidieť túto tradičnú techniku v praxi.

Zdobenie kraslíc

Zdobenie voskom

 

Účasť v projekte

V školskom roku 2015/2016 sme ukončili účasť v projekte Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, ktorý trval 2 roky. Vďaka projektu sme obohatili vybavenie materskej školy o interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 1692 €, didaktický balíček pre MŠ (hygienické a socializačné potreby, učebné pomôcky) v hodnote 10 000 € a balíček externých pomôcok pre školský dvor v hodnote 2700 €. Program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou európskeho spoločenstva - Školské ovocie a zelenina.

Náš Školský vzdelávací program Všetci spolu hravo-zdravo je zameraný na posilnenie výchovy k zdravému životnému štýlu a ochranu zdravia.

Akcie v školskom roku 2017/2018: Október - úcta k starším, Mikuláš, Vianoce, Karneval, Mám básničku na jazýčku, Zápis detí do 1.očníka, Daň matiek, Predplavecký výcvik, Oslavy MDD, Divadielko "O troch grošoch", Školský výlet, Rozlúčka s predškolákmi.

 

 

Akcie v školskom roku 2018/2019

Dňa 26.3.2019 deti z MŠ mali možnosť preukázať svoje schopnosti prednášať básničky v recitačnej prehliadke "Mám básničku na jazýčku". Za svoje výkony boli odmenené sladkosťou a tí najlepší aj omaľovánkou a diplomom.

MŠ1

Dňa 29.3.2019 sa deti zúčastnili besedy s pani policajtkou kpt. JUDr. Annou Katreničovou, ktorá im prostredníctvom rozprávkového príbehu "Zajko Becepáčik", vysvetľovania a praktických činností s deťmi sprostredkovala poznatky z dopravnej výchovy.

MŠ2

Obec

SODB 2021

SODB2021

Obec z neba

z neba


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 2,80 €

Jedálny lístok 13.9. - 17.9.2021.pdf (497.48 kB) 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 262
TÝŽDEŇ: 598
CELKOM: 242536

Informácie

Program bohoslužieb
18. 10. - 24. 10. 2021

pondelok 17:00
utorok  
streda  17:00
štvrtok  
piatok  17:00
sobota  
nedeľa

 8:00, 10:30 


Sväté omše na TV LUX

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda