Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad
Ondavské Matiašovce 201
094 01 Tovarné

Spojenie:

Tel.číslo: 057/7880262 

E-mail: obec@ondavskematiasovce.sk

 
Administratívne pracovníčky OcÚ:
 • Katarína Košťalová - tel.: 057/7880262
 • Lucia Sakaliková
 
Údržba:
 • Andrej Bak - technický pracovník
 • Milan Šusta - technický pracovník, koordinátor, správa cintorína
 • Jana Repková - pomocný pracovník, výdaj kuchynského inventáru, správa Domu Nádeje

 

Kompetencie

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce Ondavské Matiašovce”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Samospráva

SODB 2021

SODB2021

Obec z neba

z neba


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 2,60 €

Jedálny lístok 26.7. - 30.7.2021.pdf (497.48 kB)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 10
TÝŽDEŇ: 10
CELKOM: 229521

Informácie

Program bohoslužieb
19. 7. - 26. 7. 2021

pondelok 18:00
utorok  
streda 18:00
štvrtok  
piatok 18:00
sobota 8:00
nedeľa 9:00


Sväté omše na TV LUX

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda