Obec Ondavské Matiašovce Obec Ondavské Matiašovce
obecOndavské Matiašovce

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom v školskom roku 2021/2022

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom v školskom roku 2021/2022 1

V súvislosti s tým, že dňom 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Žiadame preto rodičov, ktorí majú záujem o poskytnutie dotácie o stravu, aby jedno z týchto troch tlačív predložili do konca júla na obecný úrad, inak detí nebudú zaradené do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie.

 

 

Dátum vloženia: 19. 7. 2021 17:55
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 7. 2021 18:16

Aktuálne

Informácie

Program bohoslužieb
29.5.- 4.6.2023

pondelok

       18:00

utorok            -    
streda        18:00
štvrtok            -
piatok        18:00
sobota

         8:00

nedeľa        10:30 


Sväté omše na TV LUX


VARSPOL s.r.o.
Vývarovňa Myslina

ponúka dovoz obedov priamo  domov, cena 4,00 €

tel. kontakt: 0903 457 012

 

Obec z neba

z neba

Triedenie odpadu

Prvá OZV

AKTUALITY COVID-19

AKTUALITY COVID-19

Facebook

 

Miestna akčná skupina

Miestna akčná skupina

Projekt MOPS

Plakát

Ondavské Matiašovce
Krásna príroda